Współpraca
 1. krajowa
 2. zagraniczna


krajowa

 1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 2. http://www.ifps.org.pl/
 3. Współpraca przy realizacji projektu badawczego własnego MNiSW "Badania teoretyczne i doświadczalne prowadzące do opracowania konstrukcji nowego typu protezek ucha ludzkiego przeznaczonych do operacji otosklerozy".
 1. Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej

 2. http://www.ire.pw.edu.pl
 3. współpraca w ramach realizacji Uczelnianego Programu Badawczego w 2010r. "Rozwój metod diagnostycznych z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego w tym: spektroskopii MRS 'in-vivo' ,relaksometrii T2 oraz rekonstrukcja geometrii 3D kości skroniowej -udział Politechniki Warszawskiej w pracach Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego"
 1. EC Test Systems

 2. http://www.ects.pl/
 3. Współpraca z zakresie pomiarów drgań elementów strukturalnych narządu słuchu metodą laserowej wibrometrii Dopplerowskiej


zaloguj się | góra strony | kontakt