Oferta
  1. Oprogramowanie
  2. Pomiary Wytrzymałościowe


Oferta usługowa ZMS

ZMS dysponuje bazą laboratoryjną wyposażoną w następujące stanowiska dydaktyczne i dydaktyczno-badawcze:

W zakresie pomiarów i analizy drgań stanowiska do:
- wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układu o jednym stopniu swobody z wymuszeniem kinematycznym
- samoczynnego wyważania wirnika w ruchu płaskim
- badania drgań elementu o ciągłym rozmieszczeniu masy
- badania parametrycznych drgań układu liniowego
- wyznaczania masowych momentów bezwładności metodą dynamiczną
- badania prędkości i nierównomierności przesuwu taśmy magnetycznej
- badania zjawisk żyroskopowych
- wyznaczania masowych momentów bezwładności
- badania charakterystyki i zakresu pomiarowego inercyjnego czujnika rezystancyjnego do pomiaru przemieszczeń
- pomiaru własności taśm magnetycznych
- badania rezonansu parametrycznego układu mechanicznego
- badawcze do analizy FFT drgań własnych strun

W zakresie analizy naprężeń i odkształceń stanowiska do:
- wyznaczania stanów naprężeń i odkształceń metodą mory cieniowej
- wyznaczania stanów naprężeń i odkształceń za pomocą metodą polaryskopu transmisyjnego
- wyznaczania stanów naprężeń i odkształceń metodą elastooptyczną (za pomocą polaryskopu refleksyjnego)

W zakresie mechaniki eksperymentalnej stanowiska do:
- wyznaczania oporów tarcz wirujących
- wyznaczania charakterystyki ciernej pary obrotowej
- badanie współczynnika tarcia taśm elastycznych
- wyznaczania modułu sprężystości poprzecznej (Kirchoffa)
- wyznaczania reakcji konstrukcji statycznie niewyznaczalnej metodą tensometrii oporowej

W zakresie mechaniki technicznej stanowiska do:
- badania twardości
- próby statycznej rozciągania (wyznaczanie modułu Younga i wartości granicznych naprężeń)
- badania udarności
- badania własności mechanicznych gumy
- wyznaczania siły krytycznej Eulera
- wyznaczania granicy zmęczenia metodą Locatti


Po lewej stronie znajduje się lista usług oferowanych przez ZMS.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi ofertami.

zaloguj się | góra strony | kontakt