Kadra
  1. Konrad Kamieniecki
  2. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
  3. dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  4. dr inż. Barbara Kozłowska
  5. dr hab. inż. Monika Kwacz
  6. st. technik Andrzej Bogusiewiczst. technik Andrzej Bogusiewicz


e-mail: a.bogusiewicz@mchtr.pw.edu.pl
telefon: (22) 234 8391
pokój: 108


Tematyka naukowo-badawcza:
Konstrukcja, budowa nowych urządzeń mechanicznych

Funkcje:
st. technik


zaloguj się | góra strony | kontakt