Kadra
  1. Konrad Kamieniecki
  2. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
  3. dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  4. dr inż. Barbara Kozłowska
  5. dr hab. inż. Monika Kwacz
  6. st. technik Andrzej Bogusiewiczdr hab. inż. Monika Kwacz


e-mail: m.kwacz@mchtr.pw.edu.pl
telefon: (22) 234 8447
pokój: 111

Dydaktyka:
- Mechanika Ogólna
- Wytrzymałość Materiałów
- Modelowanie w Biomechanice
- Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej

Tematyka naukowo-badawcza:
- mikro/nanotrybologia
- modelowanie i symulacja zjawisk trybologicznych
- trybologia polimerów
- biomechanika inżynierska
- pomiary i modelowanie mechaniki narządu słuchu

Funkcje:
adiunkt PW


zaloguj się | góra strony | kontakt