Kadra
  1. Konrad Kamieniecki
  2. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
  3. dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  4. dr inż. Barbara Kozłowska
  5. dr hab. inż. Monika Kwacz
  6. st. technik Andrzej Bogusiewiczdr inż. Barbara Kozłowska


e-mail: b.kozlowska@mchtr.pw.edu.pl
telefon: (22) 234 8302
pokój: 110

Dydaktyka:
- Mechanika Ogólna
- Wytrzymałość Materiałów


Tematyka naukowo-badawcza:
- zastosowanie metod doświadczalnych w problemach Mechaniki Ciała Stałego
- eksperymentalna analiza odkształceń i naprężeń w obszarach sprężysto-plastycznych w płaskim stanie naprężenia
- komputerowa analiza prążkowych obrazów uzyskanych z metody mory i elastooptyki

Opracowania:
- opracowanie metody wyznaczania składowych dwuosiowego stanu naprężenia w obszarach uplastycznionych na podstawie otrzymanego doświadczalnie stanu odkształcenia
- opracowanie komputerowej analizy obrazu prążków mory i prążków izochromy


Funkcje:
adiunkt PW

Członkowstwo w organizacjach naukowych:
- Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 1978


zaloguj się | góra strony | kontakt