Kadra
  1. Konrad Kamieniecki
  2. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
  3. dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  4. dr inż. Barbara Kozłowska
  5. dr hab. inż. Monika Kwacz
  6. st. technik Andrzej Bogusiewiczprof. dr hab. inż. Wiktor Gambin


e-mail: w.gambin@mchtr.pw.edu.pl
telefon: (22) 234 8451
pokój: 109

Dydaktyka:
- Mechanika i Wytrzymałość Materiałów - międzywydziałowe studia Inżynieria Biomedyczna

Tematyka naukowo-badawcza:
- przestrzenne przepływy plastyczne
- podstawy metody elementów skończonych
- mechanika pękania
- plastyczne płynięcie kryształów i polikryształów
- lokalizacja odkształceń plastycznych w procesach formowania metali
- zagadnienia mechaniki warstw wierzchnich metali
- modelowanie uszkodzeń szyn kolejowych
- modelowanie anizotropii plastycznej metali z teksturą
- mechanika konstrukcji urządzeń MEMS
- ewolucja własności mechanicznych w procesie fotoutwardzania polimerów
- deformacja materiału w procesach technologii nanoimprinting
- zastosowanie metod mechaniki ośrodków ciągłych w geodezji

Opracowania:
1. W. Gambin: A method of large finite elements, Comp. Math. Appl. Meth. Engng. 11(1977), 351-365.
2. W.Gambin: An overall model of fatigue crack growth,Res Mechanica19(1986)3,247-284.
3. W. Gambin: Plastyczność a obrót sieci w kryształach,Prace IPPT1986.
4. W. Gambin: Plasticity of crystals with interacing slip systems,Engng Trans.39(1991)3/4,303-324.
5. W.Gambin: Refined analysis of elasic-plastic crystals, Int. J. Solid Structures29(1992)16,2013-2021.
6. W. Gambin, A. Blinowski, A Koenig: Mechanika Ciał Sprężystych i Plastycznych, Skrypty Politechniki Białostockiej,1990.
7. W. Gambin: Plasticity and Textures, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001.
8. W. Gambin, Z. Rymuza, J. Kruszewski, D. Biało: Materiały w Mikromechanice i Elektronice, (prezentacja na CD), Skrypt - Studia Internetowe Politechniki Warszawskiej, 2002.
9. W.Gambin, K. Kowalczyk: Plastyczność Metali, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
10. W. Gambin: Mechanika i Wytrzymałość Materiałów (materiały do wykładu dla studentów na kierunku Inżynieria Biomedyczna).

Bibliografia obejmuje trzy podręczniki i dwie monografie oraz 70 oryginalnych prac dotyczących teorii i zastosowań mechaniki nieliniowej.

Funkcje:
Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej,
Kierownik Zakładu Mechaniki Stosowanej

Członkowstwo w organizacjach naukowych:
- Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 2000
- Sekcja Ośrodków z Mikrostrukturą Komitetu Mechaniki PAN, członek od 1999

Funkcje wydziałowe:
- Członek Komisji Rektorskiej ds. Etyki, 2005-2008
- Członek Komisji RW ds. Przewodów Habilitacyjnych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, od października 1999
- członek Komisji RW ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, od października 2004zaloguj się | góra strony | kontakt