Dydaktyka
 1. MECHATRONIKA (dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
  2. przedmioty obieralne
 2. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA(dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
 3. MECHATRONIKA (zaoczne)
  1. przedmioty podstawowe


MECHATRONIKA (dzienne) - przedmioty podstawowe

 1. Dynamika Mechanizmów Wieloczłonowych (wykład, ćwiczenia)
 2. Mechanika Ogólna (wykład, ćwiczenia) - st. dzienne
 3. Wytrzymałość Materiałów (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - st. dzienne


zaloguj się | góra strony | kontakt