Dydaktyka
 1. MECHATRONIKA (dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
  2. przedmioty obieralne
 2. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA(dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
 3. MECHATRONIKA (zaoczne)
  1. przedmioty podstawowe


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA(dzienne)

 1. Mechanika i Wytrzymałość Materiałów (wykład, ćwiczenia) - kierunek Inżynieria Biomedyczna
 2. Modelowanie w Biomechanice (wykład) - kierunek Inżynieria Biomedyczna (II st.)
 3. Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej (wykład) - kierunek Inżynieria Biomedyczna (II st.)


zaloguj się | góra strony | kontakt