Dydaktyka
 1. MECHATRONIKA (dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
  2. przedmioty obieralne
 2. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA(dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
 3. MECHATRONIKA (zaoczne)
  1. przedmioty podstawowe


MECHATRONIKA (dzienne)

 1. Dynamika Mechanizmów Wieloczłonowych (wykład, ćwiczenia)
 2. Mechanika Ogólna (wykład, ćwiczenia) - st. dzienne
 3. Wytrzymałość Materiałów (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - st. dzienne
 4. Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych i programu ANSYS


zaloguj się | góra strony | kontakt