Dydaktyka
 1. MECHATRONIKA (dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
  2. przedmioty obieralne
 2. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA(dzienne)
  1. przedmioty podstawowe
 3. MECHATRONIKA (zaoczne)
  1. przedmioty podstawowe


Dydaktyka ZMS

Po lewej stronie znajduje się lista przedmiotów prowadzonych przez Zakład Mechaniki Stosowanej.

Na podstronach każdego z przedmiotów można znaleźć jego krótki opis, a także materiały dydaktyczne.

ZMS prowadzi także prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna.  Lista wszystkich przedmiotów:
 1. Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej (wykład) - kierunek Inżynieria Biomedyczna (II st.)
 2. Mechanika i Wytrzymałość Materiałów (wykład, ćwiczenia) - kierunek Inżynieria Biomedyczna
 3. Modelowanie w Biomechanice (wykład) - kierunek Inżynieria Biomedyczna (II st.)
 4. Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych i programu ANSYS
 5. Dynamika Mechanizmów Wieloczłonowych (wykład, ćwiczenia)
 6. Mechanika Ogólna (wykład, ćwiczenia) - st. dzienne
 7. Wytrzymałość Materiałów (wykład, ćwiczenia, laboratorium) - st. dzienne
 8. Mechanika Ogólna - st. zaoczne
 9. Wytrzymałość Materiałów - st. zaoczne


zaloguj się | góra strony | kontakt