Doktoranci
  1. mgr inż. Piotr Kowalczyk
  2. mgr inż. Artur Zarzyckimgr inż. Piotr Kowalczyk


e-mail: p.kowalczyk@mchtr.pw.edu.pl
telefon: (22) 234 8302
pokój: 109

Dydaktyka:
- Mechanika Ogólna

Tematyka naukowo-badawcza:
praca doktorska: Metody redukcji naprężeń powstających podczas procesu fotoutwardzania wypełnień dentystycznych
promotor: prof. dr hab. inż. W. Gambin
przewód doktorski: otwarty


zaloguj się | góra strony | kontakt