ZMS - prace badawcze

Prace badawcze
 1. Projekty MNiSW
  1. Celowe / Rozwojowe
  2. Zamawiane
  3. Własne
  4. Promotorskie
 2. Projekty Rektorskie
  1. UPB
  2. Własne
  3. Promotorskie
 3. Projekty Dziekańskie
  1. Statutowe
  2. Własne
  3. Promotorskie
 4. Inne Krajowe
  1. Inne Międzynarodowe


   Projekty Rektorskie

   1. Rozwój metod diagnostycznych z wykorzystaniem techniki rezonansu magnetycznego w tym: spektroskopii MRS
    1. numer projektu:
    2. kierownik: dr inż. P. Bogorodzki (Instytut Radioelektroniki PW)
    3. wykonawcy: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki PW: dr inż. Ewa Piątkowska-Janko, dr inż. Błażej Sawionek, mgr inż. Tomasz Jamrógiewicz, mgr inż. Łukasz Kołaszewski, mgr inż. Wojciech Obrębski, mgr inż. Karolina Kamińska, mgr inż. Stanisław Adaszewski. Wydział Mechatroniki: prof. dr hab. Tadeusz Pałko, prof. nzw. dr hab. Natalia Golnik, dr inż. Monika Kwacz , mgr Katarzyna Rosiek (doktorantka), fizyk medyczny, CSK MSWiA. Współpraca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (NCOB): prof. dr n.med Henryk Skarżyński, doc dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, mgr inż. Tomasz Wolak
    4. okres realizacji: 2010
   zaloguj się | góra strony | kontakt