ZMS - prace badawcze

Prace badawcze
 1. Projekty MNiSW
  1. Celowe / Rozwojowe
  2. Zamawiane
  3. Własne
  4. Promotorskie
 2. Projekty Rektorskie
  1. UPB
  2. Własne
  3. Promotorskie
 3. Projekty Dziekańskie
  1. Statutowe
  2. Własne
  3. Promotorskie
 4. Inne Krajowe
  1. Inne Międzynarodowe


   Projekty MNiSW

   1. Badania teoretyczne i doświadczalne prowadzące do opracowania nowego typu protezek ucha ludzkiego przeznaczonych do operacji otosklerozy.
    1. numer projektu: N N518 377637
    2. kierownik: dr inż. Monika Kwacz
    3. wykonawcy: prof. dr hab. med. H. Skarżyński, prof. dr hab. inż. W. Gambin, dr hab. med. J. Wysocki, dr hab. inż. T. Szolc
    4. okres realizacji: 2009-2012
   1. Modelowanie i symulacja numeryczna sterowanych, ruchomych obiektów mechanicznych z nałożonymi więzami nieholonomicznymi traktowanymi jako prawa sterowania
    1. numer projektu: O N501 003534
    2. kierownik: dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
    3. wykonawcy: dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
    4. okres realizacji: 2008 - 2010
   zaloguj się | góra strony | kontakt