ZMS - prace badawcze

Prace badawcze
 1. Projekty MNiSW
  1. Celowe / Rozwojowe
  2. Zamawiane
  3. Własne
  4. Promotorskie
 2. Projekty Rektorskie
  1. UPB
  2. Własne
  3. Promotorskie
 3. Projekty Dziekańskie
  1. Statutowe
  2. Własne
  3. Promotorskie
 4. Inne Krajowe
  1. Inne Międzynarodowe


   Prace naukowo-badawcze w ZMS

   Tematyka zagadnień naukowych ZMS:

   Modelowanie i dynamika obiektów sterowanych
   - Modelowanie i symulacja numeryczna dynamiki sterowanych obiektów latających
   - Dynamika sterowanych automatycznie lub przez operatora manipulatorów i robotów mobilnych traktowanych jako obiekty z nałożonymi więzami nieholonomicznymi w postaci praw sterowania

   Biomechanika
   - Badanie dynamiki i aerodynamiki ciała człowieka jako obiektu mechanicznego
   - Modelowanie rzutu oszczepem z uwzględnieniem sprężystości giętnej
   - Badanie i modelowanie mechaniki narządu słuchu
   - Implanty i protezki narządu słuchu, projektowanie, konstruowanie i optymalizacja

   Eksperymentalne badanie odkształceń i naprężeń w konstrukcjach
   - Zastosowanie metod doświadczalnych w problemach mechaniki ciała stałego
   - Eksperymentalna analiza odkształceń i naprężeń w obszarach sprężysto-plastycznych w płaskim stanie naprężenia
   - Komputerowa analiza prążkowych obrazów uzyskanych z metody mory i elastooptycznej warstwy powierzchniowej

   Biomateriały
   - Opis procesu foto-utwardzania kompozytów dentystycznych
   - Symulacja numeryczna procesu powstawania pól naprężeń w wypełnieniach dentystycznych
   - Opracowanie nowych technik redukcji naprężeń powstających w wyniku skurczu polimeryzacyjnego w wypełnieniach dentystycznych


   Po lewej stronie znajduje się pogrupowana lista prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Mechaniki Stosowanej.

   Zapraszamy do zapoznania się z tematyką zrealizowanych oraz aktualnie prowadzonych projektów.

   zaloguj się | góra strony | kontakt