Zakład Mechaniki Stosowanej ZMS

Witamy na stronach zakładowych!


Zakład prowadzi działalność dydaktyczno-naukową.

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia dla całego Wydziału Mechatroniki, w tym dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz dla Studium Doktoranckiego Wydziału Mechatroniki.

Prowadzone są następujące przedmioty:
- Mechanika Ogólna (I rok - wykład, ćwiczenia audytoryjne)
- Wytrzymałość Materiałów (II rok - wykład, ćwiczenia audytoryjne, laboratorium)
- Dynamika Mechanizmów Wieloczłonowych (III rok - wykład, ćwiczenia audytoryjne, laboratorium)
- Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych i Programu ANSYS (wykład, projektowanie)
- Mechanika i Wytrzymałość Materiałów (II rok - wykład, ćwiczenia audytoryjne dla kierunku Inżynieria Biomedyczna)

ZMS w ramach Studium Doktoranckiego "Mechatronika" oferuje przedmioty:
- Klasyczne modele materiałów
- Ruch i deformacja w opisie tensorowym
- Wprowadzenie do MES i modelowania przy pomocy programu ANSYS
- Wprowadzenie do mechaniki ośrodków ciągłych
Szczegółowe informacje o prowadzonych przedmiotach w zakładce Dydaktyka

Działalność naukowa prowadzona w ZMS kwalifikuje się (wg klasyfikacji MNiSW) do następujących dyscyplin naukowych:
- automatyka i robotyka (31);
- biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (33);
- mechanika (43);
- budowa i eksploatacja maszyn (44).

W ramach działalności naukowej ZMS realizuje projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie oraz rozwija współpracę naukową z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczo-naukowymi.

ZMS dysponuje laboratoriami:
- Mechaniki Technicznej, s.27, 106, 108, opiekun: mgr inż. K. Wolski
- Doświadczalnej Analizy Naprężeń i Odkształceń, s.107, opiekun: dr inż. B. Kozłowska
- Pomiarów i Analizy Drgań, s.108, opiekun: mgr inż. K. Wolski

Szczegółowe informacje o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w ZMS w zakładce Prace Badawcze

zaloguj się | góra strony | kontakt